Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      CHWEFROR / FEBRUARY            
      1-5.2.16       Ffair Lyfrau Scholastics / Book Fair    
      1.2.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      2.2.16       Urdd - Chwaraeon Potes    
      3.2.16       Clwb Ffilm / Film Club    
      4.2.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      8.2.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      9.2.16       Urdd - crempog / pancakes    
      11.2.16       PC Jackie yn ymweld - Diogelwch ar y we / PC Jackie visit - Safety on the internet    
      11.2.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      15-19.2.16       HANNER TYMOR / HALF TERM    
      22.2.16       DECHRAU YSGOL /SCHOOL STARTS    
      23.2.16       Bl. 5 a 6 PC Jackie yn ymweld - ymwybyddiaeth cyffuriau / Yr. 5 & 6 PC Jackie visit - drugs awareness    
      23.2.16       Urdd - gweithgareddau Masnach Deg/Fair Trade activities    
      25.2.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      26.2.16       Gŵyl Offerynnol yr Urdd Instrumental Eisteddfod - Felinfach    
      29.2 -11.3.16       Pythefnos Masnach Deg/Fortnight Fair Trade    
      29.2.16       Clwb pêl-rwyd / Netball Club    
      MAWRTH / MARCH            
      1.3.16       Gorymdaith Gŵyl Dewi / St.David's Day Procession    
      1.3.16       Urdd - Gŵyl Dewi / St.David's Day    
      2.3.16       Eisteddfod Gylch yr Urdd / Area Eisteddfod - Felinfach    
      2.3.16       DIM CLWB FFILM / NO FILM CLUB    
      3.3.16       Diwrnod y Llyfr / World Book Day    
      3.3.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      7.3.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      8.3.16       Urdd - Eisteddfod Ddwl / Silly Eisteddfod    
      10.3.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      12.3.16       Eisteddfod Rhanbarth Cynradd yr Urdd / County Eisteddfod - Pontrhydfendigaid    
      14-18.3.16       Ymwelwyr Tseina / China visitors    
      14.3.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      15.3.16       Urdd - Twmpath Dawns / Folk Dancing    
      17.3.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      17.3.16       Trawsgwlad Dyfed Cross country - Nantyci    
      18.3.16       Gŵyl Ddawns yr Urdd / Dance Festival    
      21.3.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      22.3.16       Eisteddfod CA.2 / KS.2    
      23.3.16       Eisteddfod Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase    
      24.3.16       DIM CLWB TGCH / NO ICT CLUB    
      25.3 - 8.4.16       GWYLIAU PASG / EASTER HOLIDAYS    
      EBRILL / APRIL            
      11.4.16       HMS / INSET DAY    
      12.4.16       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      12.4.16       Celf a Chreft yr Urdd / Art and Craft    
      12.4.16       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      12.4.16       Celf a Chreft yr Urdd / Art & Craft    
      12.4.16       Urdd -    
      13.4.16       Trawsgwlad ysgol / school cross country    
      14.4.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      15.4.16       Trawsgwlad Cylch / Area cross country    
      18.4.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      19.4.16       Urdd -    
      21.4.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      25.4.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      26.4.16       Urdd -    
      28.4.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      MAI / MAY            
      2.5.16       GWYL Y BANC / BANK HOLIDAY    
      3.5.16       Urdd -    
      4.5.16       Pontio Bl.6 / Yr.6 Bridging Day    
      5.5.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      9.5.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      10.5.16       Urdd -    
      12.5.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      16.5.16       Clwb pêl-rwyd / Netball    
      17.5.16       Urdd -    
      19.5.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      23.5.16       Clwb Pêl-rwyd / Netball    
      24.5.16       Urdd -    
      26.5.16       Clwb TGCh - ICT Club    
      30.5 - 3.6.16       HANNER TYMOR / HALF TERM    
      MEHEFIN / JUNE            
      6.6.16       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      6.6.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      7.6.16       Urdd -    
      9.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      13-17.6.16       Bl.5 a 6 Wythnos yn Pentywyn / Yr.5 & 6 Pendine week    
      14.6.16       Urdd -    
      16.6.16       Pontio Bl.6 / Yr.6 Bridging Day    
      16.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      20.6.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      21.6.16       Urdd -    
      23.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      28.6.16       Urdd -    
      30.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      GORFFENNAF / JULY            
      5.7.16       Urdd -    
      5 - 6.7.16       Pontio Bl.6 / Yr.6 Bridging Days    
      7.7.16       Clwb TGCh / ICT Club    
                   
      20.7.16       DIWEDD Y FLWYDDYN / END OF SCHOOL YEAR