Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      TACHWEDD/NOVEMBER            
      2.11.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      2.11.15       Lluniau Ysgol / School photographs    
      2.11.15       PC Jackie - Gwasanaeth Tân Gwyllt / Guy Fawkes Assembly    
      2.11.15       Clwb pêl-rwyd/netball club    
      3.11.15       URDD - gweithgareddau Guto FFowc / Guy Fawkes activities    
      4.11.15       Clwb Ffilm / Film Club    
      5.11.15       Clwb TGCh / ICT Club    
      9.11.15       Clwb pêl-rwyd / netball club    
      10.11.15       URDD - sgiliau syrcas / circus skills    
      12.11.15       Clwb TGCh / ICT Club    
      16.11.15       Clwb pêl-rwyd / netball club    
      17.11.15       URDD - Dawnsio gwerin / folk dancing    
      19.11.15       Clwb TGCh / ICT Club    
      23.11.15       Clwb pêl-rwyd / netball club    
      24.11.15       URDD - crefft Eco / Eco craft    
      25.11.15       Diwrnod croeso i rieni newydd 9yb / Welcome day for new parents 9am    
      30.11.15       Clwb pêl-rwyd / netball club    
      RHAGFYR / DECEMBER            
      1.12.15       URDD - gweithgareddau Nadolig / Christmas activities    
      2.12.15       Clwb Ffilm / Film Club    
      3.12.15       Clwb TGCh /ICT Club    
      7.12.15       Clwb pêl-rwyd/netball club    
      8.12.15       URDD - gweithgareddau Uganda /activities    
      9.12.15       Cyngerdd Nadolig y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Christmas Concert    
      10.12.15       Diddanu'r henoed yn Capel Peniel / entertaining Senior Citizens at Peniel Chapel    
      10.12.15       Cyngerdd Nadolig CA.2 / KS.2 Christmas Concert    
      14.12.15       Clwb pêl-rwyd / netball club    
      15.12.15       URDD -Disgo Dolig /Christmas Disco    
      21.12.15       GWYLIAU NADOLIG / CHRISTMAS HOLIDAYS    
      IONAWR / JANUARY            
      4.1.16       HMS / INSET DAY    
      5.1.16       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      20.1.16       Pontio Bl. 6 / Yr.6 Bridging Day    
      CHWEFROR / FEBRUARY            
      15.2.16       HANNER TYMOR / HALF TERM    
      22.2.16       DECHRAU YSGOL /SCHOOL STARTS    
      26.2.16       Gŵyl Offerynnol yr Urdd Instrumental Eisteddfod - Felinfach    
      MAWRTH / MARCH            
      2.3.16       Eisteddfod Gylch yr Urdd / Area Eisteddfod - Felinfach    
      12.3.16       Eisteddfod Rhanbarth Cynradd yr Urdd / County Eisteddfod - Pontrhydfendigaid    
      14.3.16       HMS / INSET DAY    
      18.3.16       Gŵyl Ddawns yr Urdd / Dance Festival    
      28.3.16       GWYLIAU PASG / EASTER HOLIDAYS    
      EBRILL / APRIL            
      11.4.16       HMS / INSET DAY    
      12.4.16       Celf a Chreft yr Urdd / Art and Craft    
      12.4.16       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      MAI / MAY            
      2.5.16       GWYL Y BANC / BANK HOLIDAY    
      4.5.16       Pontio Bl.6 / Yr.6 Bridging Day    
      30.5.16       HANNER TYMOR / HALF TERM    
      MEHEFIN / JUNE            
      6.6.16       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      15.6.16       Pontio Bl.6 /Yr 6 Bridging Day    
      GORFFENNAF / JULY            
      5 - 6.7.16       Ponrio Bl.6 / Yr.6 Bridging Days    
      20.7.16       DIWEDD Y FLWYDDYN / END OF SCHOOL YEAR