Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      EBRILL / APRIL            
      13.4.15       HMS / INSET DAY    
      14.4.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      16.4.15       Pel-droed 7 bob ochr yr Urdd / 7a-side football, Blaendolau    
      20.4.15       Diogelwch tan / Fire Safety    
      21.4.15       Trawsgwlad yr ysgol / School cross country pm    
      23.4.15       Trawsgwlad Cylch / Area Cross Country pm    
      24.4.15       Penwythnos cynradd Llangrannog Urdd weekend    
      MAI / MAY            
      1.5.15       Urdd - Trawsgwlad Rhanbarth Ceredigion / County Cross Country    
      4.5.15       GWYL Y BANC / BANK HOLIDAY    
      6.5.15       Clwb Ffilm/Film Club    
      9-10.5.15       Gwyl Chwaraeon Cynradd yr Urdd Sports Festival    
      11.5.15       Noson agored i rieni / Open night for parents    
      14.5.15       Chwaraeon Potes yr Urdd    
      25.5.15       HANNER TYMOR / HALF TERM    
      MEHEFIN / JUNE            
      1.6.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      8 - 12.6.15       Bl.5 a 6 Pentywyn / Yr. 5 & 6 Pendine    
      12.6.14       Criced 50/50 yr Urdd Cricket competition    
      15.6.15       Ymarfer cor Bl.6 / Yr. 6 choir practice- Memorial Hall    
      GORFFENNAF / JULY            
      7-9.7.15       Bl.3 a 4 Ymweliad Naturesbase Visit Yr.3 & 4    
      7.7.15       Proms Ysgolion Cynradd Bl.6, Neuadd y Celfyddydau / Proms Primary School Yr.6 Arts Centre    
      17.7.15       DIWEDD Y FLWYDDYN / END OF SCHOOL YEAR