Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      CHWEFROR / FEBRUARY            
      2 - 6.2.15       Ffair 'Scholastics' yn yr ysgol / Scholastics Book Fair in school    
      2.2.15       Pel-rwyd Rhanbarth yr Urdd County Netball, Llangrannog    
      3.2.15       Urdd - Gemau Potes    
      4.2.15       Clwb Ffilm / Film Club    
      10.2.15       Urdd - sgiliau syrcas / circus skills    
      16 - 20.2.15       Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holiday    
      23.2.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      24.2.15       Urdd - coginio / cooking    
      24.2.15       Dyddiad cau Celf a Chreft / closing date for Urdd Art & Craft competition    
      25.2.15       Gwyl Offerynnol yr Urdd Ceredigion / Urdd County Instrumental Eisteddfod    
      MAWRTH / MARCH            
      2.3.15       Dydd Gwyl Dewi - gorymdeithio drwy'r dre / St.David's Day Procession    
      2.3.15       Cystadlaethau Gwyl Ddewi / Competitions    
      3.3.15       Urdd - Gwyl Ddewi / St.Davids    
      4.3.15       Clwb Ffilm / Film Club    
      5.3.15       Eisteddfod Cynradd yr Urdd, Cylch Aeron / Area Urdd Eisteddfod - Felinfach    
      6.3.15       Diwrnod y Llyfr - gwisgo lan fel cymeriad o lyfr / World Book day - dress up as a character from a book    
      9.3.15       HMS / INSET DAY    
      11.3.15       Bl.6 Pontio / Yr.6 Bridging Day    
      13.3.15       Eisteddfod CA.2 / KS.2 Eisteddfod    
      16.3.15       Eisteddfod Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Eisteddfod    
      21.3.15       Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd, Pontrhydfendigaid / County Urdd Eisteddfod    
      23.3.15       Noson Rieni / Parents Evening    
      24.3.15       Eisteddfod Ddawns yr Urdd / Dance    
      25.3.15       Rygbi Urdd Rugby    
      26.3.15       Cystadleuaeth Rownderi'r Cylch / Area Rounders    
      30.3.15       GWYLIAU PASG / EASTER HOLIDAYS    
      EBRILL / APRIL            
      13.4.15       HMS / INSET DAY    
      14.4.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      16.4.15       Pel-droed 7 bob ochr yr Urdd / 7a-side football, Blaendolau    
      21.4.15       Trawsgwlad yr ysgol / School cross country am    
      24.4.15       Trawsgwlad Cylch / Area Cross Country pm    
      24.4.15       Penwythnos cynradd Llangrannog Urdd weekend    
      MAI / MAY            
      1.5.15       Urdd - Trawsgwlad Rhanbarth Ceredigion / County Cross Country    
      4.5.15       GWYL Y BANC / BANK HOLIDAY    
      9-10.5.15       Gwyl Chwaraeon Cynradd yr Urdd Sports Festival    
      14.5.15       Chwaraeon Potes yr Urdd    
      25.5.15       HANNER TYMOR / HALF TERM    
      MEHEFIN / JUNE            
      1.6.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      12.6.14       Criced 50/50 yr Urdd Cricket competition    
                   
      GORFFENNAF / JULY            
                   
      17.7.15       DIWEDD Y FLWYDDYN / END OF SCHOOL YEAR