Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      TACHWEDD / NOVEMBER            
      3.11.14       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      4.11.14       URDD    
      5.11.14       Clwb Ffilm / Film Club - The Little Princess    
      6.11.14       Bible Explorer Bl.Yr. 5 a 6    
      7.11.12       Bl. 1 a 2 Castell Henllys Yr.1 & 2    
      12.11.14       Gala Nofio yr Urdd Swimming Gala - Plascrug    
      13.11.14       Clwb Darllen TGCh/Reading and ICT Club    
      17.11.14       HMS / INSET DAY    
      18.11.14       URDD    
      25.11.14       Diwrnod croeso i rieni newydd 9yb / welcome day for new parents 9am    
      25.11.14       URDD    
      RHAGFYR / DECEMBER            
      2.12.14       URDD    
      3.12.14       Clwb Ffilm / Film Club    
      9.12.14       Gwasanaeth Carolau Nadolig / Christmas Carol Service    
      9.12.14       URDD    
      11.12.14       Diddanu'r henoed - Entertaining Senior Citizens - London House    
      11.12.14       Clwb Darllen TGCh / Reading and ICT Club    
      16.12.14       URDD    
      22.12.14       GWYLIAU NADOLIG / CHRISTMAS HOLIDAYS    
      IONAWR / JANUARY 2015            
      5.1.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      19.1.15       Pel-rwyd yr Urdd, Cylch Aeron / Urdd Area Netball , Llangrannog    
      24.1.14       Gala Nofio Cenedlaethol, Caerdydd / National Swmming Gala, Cardiff    
      CHWEFROR / FEBRUARY            
      2.2.15       Pel-rwyd Rhanbarth yr Urdd County Netball, Llangrannog    
      16 - 20.2.15       Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holiday    
      23.2.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      25.2.15       Gwyl Offerynnol yr Urdd Ceredigion / Urdd County Instrumental Eisteddfod    
      MAWRTH / MARCH            
      5.3.15       Eisteddfod Cynradd yr Urdd, Cylch Aeron / Area Urdd Eisteddfod - Felinfach    
      9.3.15       HMS / INSET DAY    
      21.3.15       Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd, Pontrhydfendigaid / County Urdd Eisteddfod    
      30.3.15       GWYLIAU PASG / EASTER HOLIDAYS    
      EBRILL / APRIL            
      13.4.15       HMS / INSET DAY    
      14.4.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      16.4.15       Pel-droed 7 bob ochr yr Urdd / 7a-side football, Blaendolau    
      24.4.15       Penwythnos cynradd Llangrannog Urdd weekend    
      MAI / MAY            
      1.5.15       Urdd - Trawsgwlad Rhanbarth Ceredigion / County Cross Country    
      4.5.15       GWYL Y BANC / BANK HOLIDAY    
      9-10.5.15       Gwyl Chwaraeon Cynradd yr Urdd Sports Festival    
      14.5.15       Chwaraeon Potes yr Urdd    
      25.5.15       HANNER TYMOR / HALF TERM    
      MEHEFIN / JUNE            
      1.6.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      12.6.14       Criced 50/50 yr Urdd Cricket competition    
                   
      GORFFENNAF / JULY            
                   
      17.7.15       DIWEDD Y FLWYDDYN / END OF SCHOOL YEAR