Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      MEHEFIN / JUNE            
      1.6.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      1.6.15       Taith ddysgu rhieni - cyfle i alw mewn i edrych ar lyfrau eich plentyn / Parents learning walk - an opportunity to drop in and have a look at your child's books and class - 3.30 - 6pm    
      2.6.15       Urdd - garddio / gardening    
      3.6.15       Clwb Tenis yn dechrau CA.2/ Tennis club starting KS.2    
      3.6.15       Cystadleuaeth criced / cricket competition    
      8.6.15       Pontio Bl.6/Yr.6 Bridging Day    
      8 - 12.6.15       Bl.5 a 6 Pentywyn / Yr. 5 & 6 Pendine    
      9.6.15       Urdd - Dawnsio Gwerin / Folk Dancing    
      9.6.15       Techniquest CA.2 'Ditectifes Nwy' /Gas Ditectives - Techniquest KS,2    
      10.6.15       Melanie Heath Swyddog Cadwraeth - Meithrin a Derbyn /Special Area of Conservation Officer - Nursery/Reception    
      12.6.14       Criced 50/50 yr Urdd Cricket competition    
      15.6.15       Ymarfer cor Bl.6 / Yr. 6 choir practice- Memorial Hall    
      16.6.15       Urdd - gweithgareddau traeth / Beach activities    
      23.6.15       Urdd - taith gerdded yr arfordir / coastal walk    
      25.6.15       Melanie Heath - Bl.3 / Yr.3    
      26.6.15       Melanie Heath - Derbyn / Reception    
      30.6.15       RNLI 'Bwrw'r Dwr' CA.2 - Cei Newydd/ 'Hit the surf' - KS.2 - New Quay    
      30.6.15       Urdd - Gemau potes    
      GORFFENNAF / JULY            
      1.7.15       Cyfarfod croesawi rhieni newydd / new parents meeting 9am    
      2.7.15       RNLI 'Bwrw'r Dwr - CA.2 / Hit the surf - KS.2    
      6.7.15       Melanie Heath - Bl.4 / Yr.4    
      7-9.7.15       Bl.3 a 4 Ymweliad Naturesbase Visit Yr.3 & 4    
      7.7.15       DIM URDD / NO URDD CLUB    
      7.7.15       Melanie Heath - Bl.5 / Yr.5    
      7.7.15       Proms Ysgolion Cynradd Bl.6, Neuadd y Celfyddydau / Proms Primary School Yr.6 Arts Centre    
      8.7.15       Melanie Heath - Bl. 1 / Yr.1    
      10.7.15       Diwrnod Pontio - cyfarfod a'ch athro newydd / In-school bridging day - meet your new teacher    
      10.7.15       Cyfarfod pontio i rieni Bl.2 / Yr.2 brindging meeting 3.30pm    
      13.7.15       Melanie Heath - Bl.6 / Yr.6    
      14.7.15       Mabolgampau Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Sports Day    
      13.7.15       Noson Rieni - cyfle i drafod yr adroddiad/Parents evening - optional, post progress report meeting    
      13.7.15       Mabolgampau CA.2 / KS.2 Sports Day    
      14.7.15       Urdd - Bingo    
      14.7.15       Melanie Heath - Bl.2 / Yr.2    
      17.7.15       DIWEDD Y FLWYDDYN / END OF SCHOOL YEAR    
      20.7 - 31.8.15       GWYLIAU HAF / SUMMER HOLIDAY    
      MEDI / SEPTEMBER            
      1.9.15       DIWRNOD HMS / INSET DAY    
      2.9.15       Diwrnod cynta'r tymor / First day of term