Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      EBRILL / APRIL            
      1.4.14       Urdd    
      3.4.14       Pel-droed Rhanbarth yr Urdd / Area Football competition    
      3.4.14       Trawsgwlad Dyfed, Nant y Ci / Dyfed Cross Country - Nant y Ci, Carmarthen    
      4 - 6.4.14       Penwythnos yr Urdd / Weekend    
      7.4.14       Trawsgwlad Cylch / Area Cross country - 1pm    
      8.4.14       Eisteddfod Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Eisteddfod    
      8.4.14       Clwb Hwyl a Sbri    
      9.4.14       Eisteddfod CA.2 / KS.2 Eisteddfod    
      10.4.14       Pel-rwyd Cylch / Area Netball competition    
      10.4.14       Clwb Darllen / Reading Club    
      10.4.14       Llwybr Pepa Cwningen y Pasg - Ffrindiau'r Ysgol Easter Bunny Trail - Friends of the School/    
      14 - 25.4 14       GWYLIAU PASG / EASTER HOLIDAY    
      28.4.14       Ysgol yn dechrau / school starts    
      29.4.14       Bl. 1 a 2 ymweld a Llanerchaeron / Yr. 1 & 2 Visit Llanerchaeron    
      30.4.14       Bl. 3 Gweithdai amgylchedd y traeth / Beach environment workshop Yr.3    
      MAI / MAY            
      1.5.14       Bl.4 Gweithdai amgylchedd y traeth / Beach environment workshop Yr.4    
      2.5.14       Trawsgwlad Rhanbarth yr Urdd / Area Cross Country    
      5.5.14       DIWRNOD CALAN MAI - DIM YSGOL / MAY DAY - SCHOOL CLOSED    
      6.5.14       Derbyn - Ymweld a Llanerchaeron / Reception class visit to Llanerchaeron    
      8.5.14       Clwb Darllen / Reading Club    
      8.5.14       Meithrin - Gweithdai amgylchedd y traeth / Nursery - Beach environment workshop    
      9.5.14       Derbyn - Gweithdai amgylchedd y traeth / Reception - Beach environment workshop    
      9.5.14       Pontio Bl. 6 / Bridging Day Yr.6    
      9 - 12.5.14       Ymweld a Iwerddon Bl.4 - Visiting Ireland Yr.4    
      10.5.14       Gwyl Chwaraeon Cynradd yr Urdd / Primary Sports Festival    
      12.5.14       Bl.1 Gweithdai amgylchedd y traeth / Yr. 1 Beach environment workshop    
      13.5.14       Bl.2 Gweithdai amgylchedd y traeth / Yr. 2 Beach environment workshop    
      16.5.14       Arwerthiant a Dawns - Ffrindiau'r Ysgol / Auction & Dance - Friends of the School    
      22.5.14       Gemau Potes    
      22.5.14       Clwb Darllen / Reading Club    
      26 - 30.5.14       GWYLIAU HANNER TYMOR / HALF TERM HOLIDAY    
      MEHEFIN / JUNE            
      2.6.14       Ysgol yn dechrau / School starts    
      7.6.14       Nofio noddedig - Ffrindiau'r Ysgol / Sponsored Swimming - Friends of the School    
      11.6.14       Darlith Gwyddoniaeth Bl. 5 a 6 / Yr.5 & 6 Science Lecture    
      12.6.14       Clwb Darllen / Reading Club    
      13.6.14       Pel-droed Cylch / Area Football competition    
      14.6.14       Cerddorfa Proms Ymarfer / Proms Orchestra Practice - 10 - 3pm    
      16.6.14       Ymarfer cor Proms / Practice Bl.Yr.6    
      18.6.14       Bl.5 Gweithdai amgylchedd y traeth / Yr.5 Beach environment workshop Yr.5    
      19.6.14       Bl.6 Gweithdai amgylchedd y traeth / Yr.6 Beach environment workshop Yr.6    
      20.6.14       Criced / Cricket competition    
      22.6.14       Nofio Noddedig Ffrindiau'r Ysgol / Sponsored Swimming - Friends of the School    
      26.6.14       Clwb Darllen / Reading Club    
      29.6.14       Nofio Noddedig Ffrindiau'r Ysgol / Sponsored Swimming - Friends of the School    
      30.6 - 4.7.14       Pentywyn Bl. 5 a 6 / Yr. 5 & 6 Pendine    
      GORFFENNAF / JULY            
      3-4.7.14       Bl. 1 a 2 yn Pentre Bach / Yr. 1 & 2    
      3.7.14       Proms Ysgolion Cynradd / Primary Proms    
      4.7.14       Bl. 1 a 2 Pentre Bach - Yr. 1 & 2    
      9.7.14       Pontio Bl.6 / Bridging Day Yr.6    
      9 -11.7.14       Sioe Ysgol / School Show    
      14.7.14       Noson Rhieni / Parents Evening    
      18.7.14       diwrnod ola / last day of term - 3.30pm    
      MEDI / SEPTEMBER            
      1.9.14       HMS / INSET DAY    
      2.9.14       Ysgol yn dechrau / School starts    
      10.9.14       Diwrnod T.Llew Jones Day    
      26.9.14       Bore Coffi Macmillan Coffee Morning    
      29.9 - 3.10.14       GWYLIAU HANNER TYMOR / HALF TERM HOLIDAY    
      19.12.14       Diwrnod ola'r tymor / last day of term