Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      EBRILL / APRIL            
      11.4.16       HMS / INSET DAY    
      12.4.16       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      12.4.16       Celf a Chreft yr Urdd / Art and Craft    
      12.4.16       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      12.4.16       Celf a Chreft yr Urdd / Art & Craft    
      12.4.16       Urdd -    
      13.4.16       Trawsgwlad ysgol / school cross country    
      14.4.16       Pontio Bl.6 / Yr.6 Bridging Day    
      14.4.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      15.4.16       Trawsgwlad Cylch / Area cross country    
      18.4.16       Clwb pêl-rwyd / Netball club    
      19.4.16       Diwrnod Llythrennedd Digidol / Digital Literacy Day    
      19.4.16       Urdd -    
      20.4.16       Cystadleuaeth pêl-droed 7 bob-ochr / 7 a-side football competition    
      21.4.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      21.4.16       Noson wybodaeth i rieni ar y profion / Information for parents on the national tests    
      22 - 24.4.16       Penwythnos Llangrannog / Weekend    
      24.4.16       Ras Crannog Race    
      25-29.4.16       Wythnos Arfordir Glân/Clean Coast Week    
      26.4.16       Urdd    
      28.4.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      29.4.16       Trawsgwlad Rhanbarth yr Urdd / Area Cross Country - Clwb Rygbi / Rugby Club    
      MAI / MAY            
      2.5.16       GWYL Y BANC / BANK HOLIDAY    
      3-12.5.16       Profion Cenedlaethol / National Tests - Bl.Yr.2-6    
      3.5.16       Urdd -    
      4.5.16       Pontio Bl.6 / Yr.6 Bridging Day    
      5.5.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      6.5.16       Seiclathon Meithrin a Derbyn / Nursery & Reception Class Cyclathon 3.30pm    
      7.5.16       Trawsgwlad Cenedlaethol yr Urdd / National Cross Country, Aberystwyth    
      8.5.16       Nofio Noddedig, Bl.1 - 6 - Ffrindiau'r Ysgol / Sponsored Swimming Yr.1 - 6 Friends of the School    
      10.5.16       Urdd -    
      12.5.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      17.5.16       Urdd -    
      18.5.16       Pwyllgor Ffrindiau'r Ysgol / Friends of the School meeting 7pm    
      19.5.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      20.5.16       Chwaraeon Potes yr Urdd - Clwb Rygbi Aberaeron Rugby Club    
      23-26.5.16       Ymwelwyr Tseina yn cyrraedd / Our China friends arrive    
      24.5.16       Urdd -    
      26.5.16       Clwb TGCh - ICT Club    
      29-30.5.16       Stondin gan Ffrindiau'r Ysgol yn yr ŵyl ardd / Stall with Friends of the School in the Garden Festival, Cae Sgwar, Aberaeron    
      30.5 - 3.6.16       HANNER TYMOR / HALF TERM    
      MEHEFIN / JUNE            
      6.6.16       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      7.6.16       Urdd -    
      8.6.16       Clwb Tenis / Tennis Club 3.30 - 4.30pm    
      9.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      10.6.16       Criced 50/50 Bl.4 / Yr.4 Cricket 50/50    
      13-17.6.16       Bl.5 a 6 Wythnos yn Pentywyn / Yr.5 & 6 Pendine week    
      14.6.16       Urdd -    
      16.6.16       Pontio Bl.6 / Yr.6 Bridging Day    
      15.6.16       Clwb Tenis / Tennis Club    
      16.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      17.6.16       Helfa Drysor Ffrindiau'r Ysgol / Treasure Hunt - Friends of the School    
      21.6.16       Urdd -    
      22.6.16       Clwb Tenis / Tennis Club    
      23.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      27.6.16       Noson Agored - gweld llyfrau'r plant / Opening Evening - seeing the children's books    
      28.6.16       Urdd -    
      29.6.16       Mabolgampau Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Sports Day    
      29.6.16       Clwb Tenis / Tennis Club    
      30.6.16       Mabolgampau CA.2 / KS.2 Sports Day    
      30.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      GORFFENNAF / JULY            
      1.7.16       Sioe Arad Goch - Cyfnod Sylfaen / Arad Goch Show - Foundation phase    
      4.7.16       Diwrnod Hwyl yr Urdd Day Bl.1-6 Yr.    
      5.7.16       Urdd -    
      5-8.7.16       Bl.4 Ymweliad Naturesbase / Yr.4 Visit    
      5 - 6.7.16       Pontio Bl.6 / Yr.6 Bridging Days    
      6.7.16       Clwb Tenis / Tennis Club    
      7.7.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      11.7.16       Noson Rieni / Parents Evening    
      12.7.16       Urdd    
      13.7.16       Clwb Tenis / Tennis Club    
      14.7.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      20.7 - 31.8.16       GWYLIAU HAF / SCHOOL HOLIDAY    
      MEDI / SEPTEMBER            
      1.9.16       HMS / INSET DAY    
      2.9.16       HMS / INSET DAY    
      5.9.16       Ysgol yn dechrau / School starts    
      HYDREF / OCTOBER            
      24 - 28.10.16       Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Week    
      RHAGFYR / DECEMBER            
      19.12 - 2.1.17       Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays    
      IONAWR / JANUARY 2017            
      3.1.17       Ysgol yn dechrau / School starts