Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      GORFFENNAF / JULY            
      3.7.14       Proms Ysgolion Cynradd / Primary Proms    
      9.7.14       Pontio Bl.6 / Bridging Day Yr.6    
      9 -10.7.14       Sioe Ysgol / School Show    
      11.7.14       Mabolgampau CA.2 / KS.2 Sports Day    
      14.7.14       Noson Rhieni / Parents Evening    
      16.7.14       Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun Day    
      16.7.14       Mabolgampau Cyfnod Sylfaen / Foundation Day Sports    
      17.7.14       Mini Menter / Mini Enterprise - CA.2 / KS.2    
      17.7.14       Noson Hwyl Ffrindiau'r Ysgol / Fun Night Friends of the School    
      18.7.14       diwrnod ola / last day of term - 3.30pm    
      MEDI / SEPTEMBER            
      1.9.14       HMS / INSET DAY    
      2.9.14       Ysgol yn dechrau / School starts    
      10.9.14       Diwrnod T.Llew Jones Day    
      26.9.14       Bore Coffi Macmillan Coffee Morning    
      29.9 - 3.10.14       GWYLIAU HANNER TYMOR / HALF TERM HOLIDAY    
      19.12.14       Diwrnod ola'r tymor / last day of term    
      HYDREF / OCTOBER            
      6.10.14       Sioe Mathemateg CA.2 / KS.2 Mathematics Show    
      27 - 31.10.14       Gwyliau Hanner Tymor / Half term holiday    
      TACHWEDD / NOVEMBER            
      17.11.14       HMS / INSET DAY    
      22.12.14 - 2.1.15       Gwyliau Nadolig / Christmas Holiday    
      16 - 20.2.15       Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holiday    
      30.3 - 10.4.15       Gwyliau Pasg / Easter Holiday    
      13.4.15       HMS / INSET DAY    
      4.5.15       Diwrnod Calan Mai / May Day    
      25-29.5.15       Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holiday