Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      GORFFENNAF / JULY            
      1.7.15       Cyfarfod croesawi rhieni newydd / new parents meeting 9am    
      2.7.15       RNLI 'Bwrw'r Dwr - CA.2 / Hit the surf - KS.2    
      6.7.15       Melanie Heath - Bl.4 / Yr.4    
      7.7.15       DIM URDD / NO URDD CLUB    
      7.7.15       Melanie Heath - Bl.5 / Yr.5    
      7.7.15       Proms Ysgolion Cynradd Bl.6, Neuadd y Celfyddydau / Proms Primary School Yr.6 Arts Centre    
      8.7.15       Melanie Heath - Bl. 1 / Yr.1    
      10.7.15       Diwrnod Pontio - cyfarfod a'ch athro newydd / In-school bridging day - meet your new teacher    
      10.7.15       Cyfarfod pontio i rieni Bl.2 / Yr.2 brindging meeting 3.30pm    
      13.7.15       Melanie Heath - Bl.6 / Yr.6    
      14.7.15       Mabolgampau Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Sports Day    
      13.7.15       Noson Rieni - cyfle i drafod yr adroddiad/Parents evening - optional, post progress report meeting    
      13.7.15       Mabolgampau CA.2 / KS.2 Sports Day    
      14.7.15       Urdd - Bingo    
      14.7.15       Melanie Heath - Bl.2 / Yr.2    
      17.7.15       DIWEDD Y FLWYDDYN / END OF SCHOOL YEAR    
      20.7 - 31.8.15       GWYLIAU HAF / SUMMER HOLIDAY    
      MEDI / SEPTEMBER            
      1.9.15       DIWRNOD HMS / INSET DAY    
      2.9.15       Diwrnod cynta'r tymor / First day of term