Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      MEHEFIN / JUNE            
      6.6.16       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      7.6.16       Urdd -    
      8.6.16       Clwb Tenis / Tennis Club 3.30 - 4.30pm    
      9.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      10.6.16       Criced 50/50 Bl.4 / Yr.4 Cricket 50/50    
      13-17.6.16       Bl.5 a 6 Wythnos yn Pentywyn / Yr.5 & 6 Pendine week    
      14.6.16       Urdd -    
      16.6.16       Pontio Bl.6 / Yr.6 Bridging Day    
      15.6.16       Clwb Tenis / Tennis Club    
      16.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      21.6.16       Urdd -    
      22.6.16       Clwb Tenis / Tennis Club    
      23.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      24.6.16       Helfa Drysor Ffrindiau'r Ysgol /Treasure Hunt -Friends of the school    
      27.6.16       Noson Agored - gweld llyfrau'r plant / Opening Evening - seeing the children's books    
      28.6.16       Urdd -    
      29.6.16       Mabolgampau Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Sports Day    
      29.6.16       Clwb Tenis / Tennis Club    
      30.6.16       Mabolgampau CA.2 / KS.2 Sports Day    
      30.6.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      GORFFENNAF / JULY            
      1.7.16       Sioe Arad Goch - Cyfnod Sylfaen / Arad Goch Show - Foundation phase    
      4.7.16       Diwrnod Hwyl yr Urdd Day Bl.1-6 Yr.    
      5.7.16       Urdd -    
      5-8.7.16       Bl.4 Ymweliad Naturesbase / Yr.4 Visit    
      5 - 6.7.16       Pontio Bl.6 / Yr.6 Bridging Days    
      6.7.16       Clwb Tenis / Tennis Club    
      7.7.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      11.7.16       Noson Rieni / Parents Evening    
      12.7.16       Urdd    
      13.7.16       Clwb Tenis / Tennis Club    
      14.7.16       Mini Menter Bl.3 a 4 / Enterprise Day    
      14.7.16       Clwb TGCh / ICT Club    
      20.7 - 31.8.16       GWYLIAU HAF / SCHOOL HOLIDAY    
      MEDI / SEPTEMBER            
      1.9.16       HMS / INSET DAY    
      2.9.16       HMS / INSET DAY    
      5.9.16       Ysgol yn dechrau / School starts    
      HYDREF / OCTOBER            
      14.10.16       HMS / INSET DAY    
      24 - 28.10.16       Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Week    
      RHAGFYR / DECEMBER            
      19.12 - 2.1.17       Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays    
      IONAWR / JANUARY 2017            
      3.1.17       Ysgol yn dechrau / School starts    
      13.3.17       HMS / INSET DAY    
      24.4.17       HMS / INSET DAY